Elsős beiratkozáshoz szükséges tudnivalók

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

A súlyos járványhelyzetre való tekintettel, tisztelettel kérjük, hogy a szülők/törvényes képviselők elsődlegesen online módon bonyolítsák le a beiratkozást a KRÉTA-rendszer e-Ügyintézési felületén.

Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

Mielőtt lebonyolítaná a beiratkozást, kérjük, ellenőrizze az iskola körzethatárát.

 • Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés "Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)" felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

Az online beiratkozáshoz részletes segédletet talál iskolánk honlapján. https://www.adymonor.hu/

Felhívjuk figyelmét, hogy online jelentkezésnél szükséges a gyermek lakcímkártyájának feltöltése is a felületre.

Az online beiratkozáskor kérjük, figyeljen a következőkre:

 • A szülői/törvényes képviselői elérhetőség pontos megadására (e-mail cím és telefon)
 • Kérjük - a későbbi ügyintézés megkönnyítése végett - nyilatkozzon arról, hogy elsős gyermekének igényel-e napközit, étkezést.
 • Arról is nyilatkoznia kell, hogy gyermeke számára hit-és erkölcstan, vagy etika oktatást választja. Kérjük, jelezze azt is, hogy milyen felekezetű hittanra szeretné gyermekét beíratni (Iskolánkban baptista, evangélikus, református és római katolikus hitoktatásra van lehetőség.)
 • Kérjük, jelezze felénk, ha gyermeke rendelkezik sajátos nevelési igény (SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) szakértői határozattal.
 • Amennyiben egyéb speciális kérése van, kérjük, tegye meg az online beiratkozás alkalmával. (A szülői kéréseket igyekszünk figyelembe venni.)
 • Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (e-mailben) az adott intézmény részére visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a "BÁI" felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!) , és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a "Beiratkozás visszavonva" státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.
 • Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
 • Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Kérjük Önöket, hogy csak nagyon indokolt esetben (amennyiben a szülőnek nem áll módjában az online beíratást lebonyolítani) válasszák a személyes beiratkozást, melyre 2021. április 15-én és 16-án kerül sor, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

 • A személyes beiratkozást egy előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtenni.

Időpontot 2021. április 07 - 12. között munkanapokon 9.00-tól 14.00-ig lehet foglalni telefonon, a 06 29 613 673 vagy 06 30 638 4581 telefonszámokon.

 • Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. A beiratkozáson 1 fő szülő/törvényes képviselő jelenhet meg, akitől kötelezően kérjük a maszk viselését! A bejáratnál kötelező kézfertőtlenítés és lázmérés történik.
 • A beiratkozáshoz az iskola udvarára kell bejönni, majd az udvari főbejáraton keresztül kell belépni az épületbe. A beiratkozás a bejárattal szemben, a földszinti 52. terem lesz.
 • Tájékoztatjuk, hogy beiratkozáskor előfordulhat hosszabb várakozási idő. Emiatt kérjük a biztonságos távolságtartás betartását az udvaron.
 • A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat kérjük, hozza magával:

· A gyermek nevére kiállított személyi azonosító

· A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), mely lehet állandó bejelentett lakcím vagy tartózkodási hely

· Amennyiben rendelkezésre áll az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet: óvodai szakvélemény / nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény / sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

· Szülő/gondviselő azonosító okmányai

· Szülő/gondviselő működő e-mail címe (Egy GMAIL-es cím megadása szükséges.)

 • Beiratkozáskor nyilatkozni szükséges gyermekük hit- és erkölcstan / etika oktatásban történő részvételéről

Amennyiben segítségre lenne szüksége az online beiratkozásban, illetve további felmerülő kérdéseire szívesen adunk választ munkanapokon 9.00-14.00 között a 06 29 613 673 telefonszámon.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika oktatást választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan tanításának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet gyermeke óvodájától - óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Természetesen iskolánk fenntartója, a Monori Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a jozsef.villand@kk.gov.hu e-mail címen, illetve a 29/795-218-as telefonszámon a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjére vonatkozó kérdések esetén.

Monor, 2021. április 01.