Iskolánkról

Iskolánkról


Célkitűzésünkegy olyan iskola kialakításról szól:

- ahol komoly szerepet kapnak az alapvető emberi értékek: egymás tisztelete, a közösség építése, az egymásra figyelés, empátia, becsület

- ahol a nevelés, a tanuló személyiségformálása elsődleges szerepet kap a mindennapokban, a magas színvonalú oktató munka mellett

- ahol a középpontban mindenkor a gyermek áll, az ő érdekében történik minden: fontos testi-lelki egészséges fejlődése, értelmi képességeinek kibontakoztatása együttműködve a szülőkkel, partnerszervezetekkel

- ahol sokoldalúan közvetítik a tudást, a gyermek motiváltsága alapfeltétel: érdeklődve, kíváncsian fordulhat az új közvetítendő tudása irányába

- ahová szívesen hozzák a szülők gyermekeiket, mert tudják, hogy ránk bízhatják őket

- ahol elkötelezett, hivatástudattal rendelkező pedagógusok várják a gyerekeket

- ahol olyan belső összhanggal bíró nevelői közösség jöhet létre, melynek megtartó ereje van: az új munkatársakat szívesen fogadja, a régóta bizonyítókat megbecsüli és elismeri

- ahol jó az alkalmazkodás a változó környezetből kiinduló megváltozott igényekhez, elvárásokhoz: azaz rugalmasság jellemzi

- ahol nyitottak az új kihívásokra, egyaránt jellemző a hagyományok, a hagyományos értékek tisztelete, és az innováció iránti igény; jövőképe proaktív

- amely munkahelyként vonzó: biztosítja a fejlődéshez, esetleg előmenetelhez az utat, a munkaterhelés egyenletes, minimális a fluktuáció

- ahol lényeges a kommunikáció, az érintettek megfelelő tájékoztatása

- ahol segítően fordulnak a szülők problémái felé, tanácsokkal segítik a gyermeknevelést

- ahol jó a kapcsolat partnerszervezetekkel, az iskola megbecsült intézménye a városnak

- ahol fokozott szerepet kap az intézmény pedagógiájában az egyéni bánásmód, a személyre szóló oktatás, a mennyiségi és minőségi differenciálás

- ahol helyük van a közösségben a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, ahol a pedagógus folyamatosan figyelemmel kísérve tanítványai fejlődését, észleli, ha valakinek speciális fejlesztésre van szüksége, és további szakértői vizsgálatot indítványoz - pedagógiája preventív

- ahol fontos ügy a lemorzsolódással fenyegetett tanulók és a szakértői véleménnyel rendelkező tanulók fejlesztése, felzárkóztatása

- ahol mindenkor szem előtt tartják a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, és lépéseket tesznek a hátránykompenzációra

- ahol hangsúlyos az alapkompetenciák fejlesztése

- ahol komolyan felkészítik a tanulókat továbbtanulásra, figyelmet fordítanak a pályaorientációra

- ahol a mérési eredményeket átgondolva, értékelve, tanulságokat a pedagógiai gyakorlatba beépítve folyik az oktató munka

Itt olvashatnak a képekre kattintva a következőkről:

Elveink, pedagógiánkIskolánk múltjaTanáraink

Osztályaink

Szülői közösség

Diákönkormányzat

Alapítvány