Szakkörök

Szakkörök

Szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások

Fontosnak tartjuk, hogy intézményünkben minden gyermeknek legyen alkalma akár tehetségének kibontakoztatására valamely tudományág, művészeti tevékenység, idegen nyelv, illetve sport területén.

Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk arra is, hogy fejlesztő-felzárkóztató foglalkozásokon segítsük tanulóinkat minden évfolyamon.

A 2018-2019-es tanévben a következő szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások látogathatók:

Fejlesztő-felzárkóztató foglalkozások évfolyamonként

A 8. évfolyamos tanulók részére az órarendbe beépítve szervezzük meg a felvételi előkészítő

foglalkozásokat a magyar és matematika tantárgyból.


Sport:

Tömegsport - labdajátékok: Szabó Norbert

Tömegsport - önvédelem: Scholtz Nándor


Idegen nyelv:

Angol szakkör: Demeter Andrea

Német szakkör: Kovács Anita


Művészetek:

Színjátszó csoport: Nagy Brigitta

Dráma szakkör (alsó tagozat): Konczné Márton Dorottya

Ének tehetséggondozó: Szabóné Horváth Anna

Rajz szakkör: Fazekas Tímea


Tudományok:

Természetbúvár szakkör: Matuzné Pintér Tímea

Tehetséggondozó 3 évf.: Jávorszki Eszter

Tehetséggondozó (matematika) 5. évf.: Zsömléné Kovács Rózsa

Tehetséggondozó (matematika) 6. évf.: Bazsik Hortenzia

Tehetséggondozó (logika-matematika) felső tagozat: Tamás Csilla