AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Intézményünk a 2023-2026 közötti időszakra elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet

A Monori Ady Úti Általános Iskolát az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím elnyerésére kiírt pályázaton – a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal elnöke érdemesnek ítélte az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten elismert és szakmai hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező nevelési-oktatási intézmény, amely alkalmas az adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra.

Olyan intézmény, amelyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Bázisintézményünk jógyakorlatai:

· Jógyakorlat: Az egészségesen működő intézmény: új utak keresése az iskolai egészségfejlesztés terén

A program célja mentálhigiénés programok, egészségmegőrzéssel kapcsolatos projektek beépítése az általános iskolai nevelőmunkába, új utak keresése a pedagógus kiégés prevenciójára, az intézményen belüli együttműködést, szervezeti fejlesztést elősegítő megoldások tervezése. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek folyamatos megvalósításának a következménye a mentálhigiénés szemlélet térnyerése intézményünkben.

· Jógyakorlat: Drámapedagógiai élménykuckó

A "Drámapedagógiai élménykuckó" egy képesség- és személyiségfejlesztő tehetséggondozó műhely. A programban kidolgozott innováció drámapedagógiai módszerek alkalmazásával fejleszti az érzelmi intelligenciát, színesíti a Papírszínház módszertanát, iskolai vándorszínházat hoz létre, valamint segíti az interaktív történetalkotást.

· Jógyakorlat: Komplex Alapprogram

A jógyakorlatot az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei dolgozták ki. Célja a hatékony tanórai differenciálás heterogén összetételű osztályokban. A tanórán úgy dolgozunk együtt kooperatív csoportmunkában, hogy minden gyermek egyformán sikeresnek érzi magát, ugyanakkor minden gyermek kap kifejezetten neki szóló egyéni fejlesztést, feladatot.

· Jógyakorlat: Kicsik és nagyik

A Magosfa Alapítvány által meghonosított jógyakorlat lényege a generációk közötti tanulás. A módszer célja az idősebb és fiatalabb generáció egymáshoz közelítése. A programok során a gyerekek és idősek csoportokba bontva dolgoznak, alkotnak együtt, beszélgetnek a régi időkről, amikor még fenntartható módon éltek, és eközben egymástól tanulnak.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a meghirdetett programjainkra!


Bázisintézményi kapcsolattartó: 

Név: Konczné Márton Dorottya

Telefon: +3630 3006691

Email: koncznemd.ady@gmail.com