Gyermek-és ifjúságvédelem

Új segítő tevékenység a Monori Ady Úti Általános Iskolában!

Az óvodai és iskolai szociális segítő

2018 év szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai kibővültek a címben említett segítő tevékenységgel. Az óvodai és iskolai szociális segítő tehát megjelenik a köznevelési intézményekben, hogy különféle egyéni és csoportos szolgáltatásokon keresztül segítse a gyerekek családban nevelését és megelőzze a veszélyeztetettséget.

Szociális szakemberként egyaránt segíti a gyermeket, annak családját és a pedagógusokat. Egyéni, csoportos és közösségi munkát végez, gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. De mit csinál konkrétan?

Hogyan segít a gyerekeknek?

- Bármilyen problémával felkereshetik a gyermekek.

- Prevenciós eszközökkel igyekszik csökkenteni a gyerekek veszélyeztetettségét (káros szenvedélyek hatásairól, egészséges életmódról tart például előadást, vagy ehhez kapcsolódó programokat szervez)

- Támogatja az eredményes tanulást, a kompetenciák fejlesztését, tanácsadással segít a pályaválasztásban.

- Csoportfoglalkozásokat tart gyermekek számára (Pl. önismereti csoport, csoporterősítő foglalkozások).

Hogyan segít a szülőknek?

- Bármilyen felmerülő probléma esetén - családi, nevelési, tanulási gondok - segítő beszélgetést és tanácsadást nyújt.

- Problémák esetén segíthet a konfliktusok feloldásában, közvetít a tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban.

- Információkkal szolgál a különböző szociális ellátásokról, szolgáltatásokról, kérésre segít az esetleges ügyintézésben.

Hogyan segít az iskolának?

- Együttműködik a gyermek-és ifjúságvédelmi felelőssel, iskolapszichológussal, védőnővel az intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokban. A pszichológus igénybevételéhez előszűrőként működik.

- Részt vesz a jelzőrendszer működtetésében. Fogadja a pedagógusok jelzéseit az esetleges problémákkal küzdő gyerekekről és konzultál az érintettekkel a megoldásról.

- Részt vesz az iskola életében, közösségi programjaiban, a nyári napközis táborokban.

Óvodán és iskolán kívüli feladatai:

- Esetkonfrenciákra jár.

- A járási óvodai és iskolai szociális segítőkkel továbbképzéseken, megbeszéléseken vesz részt.

Az Önök intézményében a szociális segítő:

Neve:Matuz József (telefonon elérhető az iskolában +36 29/ 613-671)

e-mail: oisz.jozsef@gmail.com

Hétfőként: 11.30-15.30 és szerdánként: 12.30-16.30 az 1. emeleti 30-as teremben