Iskolánk múltja

Iskolánk múltja

Iskolánk 1991-ben kezdte meg működését, mint Monor város legfiatalabb oktatási intézménye, Ökumenikus Általános Iskola néven. Maga az iskola immár több mint 110 éves épülete mindig is oktatási célokat szolgált. Az 1980-as években még a később új épületbe költöző mai Jászai Mari Általános Iskola és a Szterényi József Középiskola osztozott az épületen, majd az üressé vált épületben Vásárhelyi Géza, alapító igazgatónk kezdeményezésére alakult meg ökumenikus szellemiségű általános iskolánk, fontos szerepet vállalva a város szellemi, hagyományőrző, kulturális és vallási életében.

2006. május 23-án a Pest Megyei Bíróság ítélet útján rendelkezett arról, hogy a Közoktatási törvény 4. § (2) bekezdése alapján világnézetileg elkötelezett intézmény önkormányzati fenntartásban nem lehet. 2007. szeptember 1-től ezért Ady Úti Általános Iskola néven működtünk tovább. 2013 január 1-től pedig Monori Ady Úti Általános Iskola néven jelenleg a Klebelsberg Központ fenntartásában a Monori Tankerületi Központ irányítása alatt végezzük nevelő-oktató munkánkat.

Hosszú ideig rendkívül stabil, egységes nevelési felfogást képviselő tantestülettel rendelkeztünk, mely az utóbbi évek változtatásainak következtében: a szakos lefedettség biztosítása, és az oktatási célok elérésének optimalizálása következtében lassú formálódásnak indult. A változások ellenére pedagógiai felfogásunk egységességét, melyet intézményünk egyik fő erősségének tartok, eddig még sikerült megőriznünk.

A magas színvonalú oktatómunka mellett, és azzal egyenrangúan, kiemelt fontosságú számunkra a kezdetektől a nevelői munka, a személyiségfejlesztés. Igyekszünk folyamatosan a gyermekek mellett lenni, megvalósítani a "közelség pedagógiáját", hiszen a gyerekek, koruktól függetlenül állandóan igénylik rájuk figyelő jelenlétünket, mi pedig törekszünk mind jobban megismerni tanítványainkat. Ugyanakkor a pedagógusok igyekeznek a folyamatos kapcsolattartásra egymással is, ily módon tájékoztatva egymást az aktuális információkról, illetve megosztva egymással véleményüket, módszereiket, tapasztalataikat.