Hiányzások igazolása

Tisztelt Szülő!

A papíralapú ellenőrzők megszűnte miatt kérjük, hogy a tanulók hiányzásának utólagos szülői igazolását a jövőben A5-ös vagy A4-es méretben, lehetőség szerint borítékban küldjék el az osztályfőnök részére. A szülői igazolásnak tartalmaznia kell a következő adatokat:

1. A gyermek neve, osztálya

2. a hiányzás oka (családi ok, rövid betegség, stb.)

3. a hiányzás pontos dátuma

4. a szülő neve, aláírása

5. keltezés

A három napon túli hiányzást a hiányzás megkezdése előtt az igazgatónő részére címzett levéllel lehet kérelmezni.

Letölthető formanyomtatványokkal ezekhez kívánunk segítséget nyújtani.

Köszönjük.