Kompetenciamérések

Kompetenciamérések


Mi is az a kompetenciamérés?

Minden év május végén az ország összes általános és középiskolájában a 6., 8. és a 10. évfolyamon felmérik a tanulók szövegértés és matematika tudását négyszer 45 percben.

Oktatási Hivatalban értékelik ki, majd intézményünknek, fenntartónknak megküldik a FIT-jelentést, amiben az országos és a hasonló (városi) iskolákhoz viszonyítják iskolánkat.

A felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi követelmények teljesítésére, hanem életszerű problémák, helyzetek megoldására irányulnak. A matematikai és a szövegértési tesztek a mindennapokban is megjelenő, hétköznapi élet problémáit felsorakoztató feladatokat tartalmaznak.

Kompetenciamérés vizsgálja a tanulók képesek-e a tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely további fejlődésükhöz nélkülözhetetlen.

Monori Ady Úti Általános Iskola 2017. évi kompetenciamérésen elért eredményei

Az országos kompetenciamérésekre tanév elejétől készítjük fel a tanulókat, rendszeres gyakoroltatással. Fontosak az eredmények, melyek alapvetően meghatározzák a következő évi feladatainkat. Tapasztalatokat az előző évek feladataiból szerzünk, egyre fontosabbak a logikus gondolkodásra késztető feladatok, a különböző szövegtípusok lényegének megértése. Idén már negyedik alkalommal szervezik meg az országos nyelvi mérést is, mely a 6. évfolyamon A1, 8. évfolyamon A2 nyelvvizsga szintnek felel meg a Közös Európai Referenciakeret alapján.

A tanulói csoportok szociokulturális háttere

A tanulói csoportok szociokulturális hátterét (anyagi, társadalmi és kulturális hátterét) szülők és a tanulók által kitöltött kérdőívből állapítják meg. A mi intézményünk esetében ez, a 2015. évi 8. évfolyam kivételével, megfelel az átlagnak.

2017. évi kompetenciamérésen elért eredmények

Intézményünkben a kompetenciamérésben résztvevő 6. és 8. osztályos tanulók, az elmúlt évekhez hasonlóan, jól szerepeltek. Szignifikáns eltérést mutat teljesítményük az országos átlagtól, azaz eredményeikben tényleges különbség figyelhető meg. Matematika területén 2017. évben, a 6. és a 8. évfolyamon tanuló diákok is 5 %-ot meghaladó mértékben (szignifikánsan különbözően) múlták felül az országos átlagot. Szövegértésből 6. évfolyamon 5%-nál is több volt az eltérés, míg nyolcadik évfolyamon átlagnak megfelelő teljesítményt nyújtottak.

Monori Ady Úti Általános Iskola 2017. évi kompetenciamérésen elért eredményeinek átlaga

Mindannyian örömmel tapasztaljuk, hogy az országos kompetenciamérések eredményei alapján, általában jobban teljesítünk, mint az országos átlag. Büszkék vagyunk rá, hogy jól teljesítenek tanulóink, ez pedig egyértelműen bizonyítja pedagógusaink munkájának hatékonyságát:a hozzáadott érték mindkét mért évfolyamon kimutatható.

Célunk: hogy a jövőben is tartsuk, szignifikánsan felülmúljuk az országos átlagot matematikából és szövegértésből is.