PROJEKTEK

Játszótér:

A 2018-2019-es tanév folyamán iskolaudvarunkon felújításra került a kisudvari játszótér: a Monori

Tankerületi Központ támogatásával először előkészítettük a terepet, melyhez több, már

balesetveszélyes fát kellett kivágni, visszavágni. Az iskolánkat támogató Alapítvány állta két játszótéri

elem megvásárlását, illetve a kavics ütésfelület-csillapító réteg kialakítását a játszótér területén. A

már meglévő hinta alatti gumilapos ütéscsillapító réteg kialakítását Monor Város Önkormányzata

támogatásával tudtuk megvalósítani. A Szülő Közösség vásárolt a játszótér bővítéséhez további két

elemet, illetve elvégezte a játszótér telepítése előtti előkészítő földmunkát, valamint vállalta a

betonozási munkát saját költségén.

A társadalmi összefogás eredményeképpen a közel 2.000.000 Ft összegű beruházással elkészült

játszóteret a következő tanévben nagy örömmel vették birtokba alsós diákjaink.


Iskolánk külső felújítása:

A Széchenyi 2020 program keretében a Magyar Állam és az Európai Unió támogatása révén Monor

Város Önkormányzata sikeresen pályázott Monori Középületek energetikai korszerűsítése címmel

nyert el 249,71 millió forint keretösszeget, melyből végre megvalósulhatott intézményünk külső

szigetelése, külső burkolása, födémszigetelése, nyílászárócseréje, valamint napelemek elhelyezésére

is sor került.


Minden pedagógusunk laptopot kapott--RRF pályázat:

Nagy örömmel tájékoztatjuk a szülőket, diákjainkat, hogy a Klebelsberg Központ 2021. december 10-én

 támogatási szerződést kötött az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú "Digitális oktatáshoz való egyenlő

 hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt 2025. december 31-ig

 történő megvalósítására vonatkozóan. A pályázati felhívásról részletesebben a következő linken olvashat:

https://www.palyazat.gov.hu/rrf-121-2021.

A projekt időtartama alatt első körben intézményünk pedagógusai számára DELL Latitude 5520 típusú

személyes használatba vehető laptopokat biztosított fenntartónk. A további eszközbeszerzések tervezése ezt

követően kezdődik meg.


Adygital

https://www.adymonor.hu/l/adygital/