Szempontok a digitális tanulás megvalósításához

2020.03.17

Tisztelt Szülő!

A holnapi napon indul intézményünkben a digitális oktatás. Kérjük Önöket, hogy különösen a kezdeti nehézségek áthidalásához segítsék gyermeküket a digitális eszközök használatában, illetve a kiküldött tananyag feldolgozásában.

Szükségtelen hangsúlyoznunk, hogy nekünk, pedagógusoknak is mennyire új és ismeretlen a jelen helyzet, melyet az oktatási rendszer három szereplője (szülő-pedagógus-diák) alapvetően másként él át.

Kérjük Önöket, hogy alakítsanak ki gyermekeikkel közösen napirendet, melynek betartásához ragaszkodjanak. Legyen ideje a gyermeknek a tanulás mellett a mozgásra és a játékra is.

Az új helyzet egy sokkal szorosabb kapcsolattartást követel meg valamennyiünktől. Mindenkit kérünk, hogy az osztályfőnökök által működtetett csatornákon keresztül folyamatosan legyenek elérhetőek.

Úgy tartjuk helyesnek, hogy a digitális oktatásra való átállást fokozatosan valósítsuk meg, elkerülve ezzel a túlterhelést és a szükségtelen kudarcélményeket, de meg kell jegyezni, hogy a gyerekek a pedagógusaik által kijelölt tananyagok feldolgozásával, a megadott feladatok elvégzésével el kell, hogy sajátítsák a tananyagot. A későbbiekben sor kerül majd arra is, hogy a pedagógus által meghatározott módon, digitális úton a diákok a megszerzett tudásukról számot adjanak.

A digitális oktatásra való átállás tehát azt is jelenti, hogy a gyermekek csak ezen a módon tudják a tanév elvégzéséhez szükséges követelményeket teljesíteni. Most tehát a szülőnek nagyobb a felelőssége, abban, hogy a gyermek napi szinten foglalkozzon a kijelölt tananyagtartalmakkal. Kérjük, hogy ebben álljanak gyermekeik mellett!

Rapcsányné Török Anna

intézményvezető