Járványügyi intézkedések

2020.08.28

Ady Úti Általános Iskola járványügyi intézkedési terve és szabályzata (mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott intézkedési terv alapján készült)

Jelen szabályzat az iskola Házirendjének egyes vonatkozó előírásait a járványügyi helyzet okán felülírja, hatálya 2020.szeptember 1-től visszavonásig érvényes.

Az alábbi intézkedések az intézmény diákságának, pedagógusainak, dolgozóinak és a hozzátartozók biztonsága érdekében születtek. Bízunk benne, hogy a szabályok fegyelmezett betartásával fenn tudjuk tartani a normál iskolai munkarendet.

1. Érkezés az iskolába

Szülő az iskola épületében nem tartózkodhat, ezért gyermekét reggel az iskola kapujáig kísérheti. Az elsős tanulók szülei az első tanítási héten az udvarra bejöhetnek. Ügyintézésre, illetve pedagógussal való találkozásra csak előzetes időpontkéréssel (e-mail, telefon) lesz lehetőség a tanévnyitó szülői értekezleteken túl.

2. Sorakozás

Az 1. a.b.c és a 4. a osztályok a hátsó kisudvaron, a 2. a.b, a 3. a.b és a 4. b osztályok a nagyudvaron sorakoznak. A felsősök fél 8-tól bemennek az iskola épületébe és a saját termükben várakoznak. Kérjük, hogy csak indokolt esetben érkezzenek a tanulók reggel 8 óra előtt. A felsősök lehetőleg 8-ra érkezzenek. Kerékpárral érkező és távozó felsős tanulóknak a hátsó ajtót tilos használniuk, csak a nagyudvari bejáraton közlekedhetnek.

3. Maszk használata

1. 2. 3. évfolyamoknak nem kötelező a maszkviselés. 4. 5. 6. 7. 8. évfolyamoknak és a felnőtteknek kötelező a maszkot a folyosón szabályszerűen /orrot is eltakarva/ viselni. A tantermekben a maszk használata nem kötelező.

4. Tanulási idő

Délelőtt minden osztály a saját termében tartózkodik (a felsősök is állandó teremben lesznek).

A diákság a folyosói szekrényeket nem használhatja felszerelés és ruházat tárolására, mindent az osztályfőnök segítségével az osztály kijelölt tantermében szükséges elhelyezni. A szekrénykulcsokat első héten visszaszedjük. Váltócipő használata a járvány ideje alatt nem előírás, az osztályfőnök egyeztethet a szülőkkel arról, hogy az osztálytermen belül van-e lehetőség váltócipő tárolására. Idén javasoljuk a váltócipő helyett a könnyen fel/levehető papucsot. Kivételt képez a tornaterem, ahová kizárólag tornacipővel lehet továbbra is bemenni.

5. Közlekedés az épületben

A folyosón közlekedni kizárólag maszkban l.3. pont (jobb kéz szabály betartásával) a következő esetekben lehet: mosdóhasználat, kivonulás-bevonulás a szünetekben, pedagógus vezetésével csoportos vonulás az ebédlőbe, udvarra. Felsős tanulók a földszinti folyosót csak a tornaterembe közlekedéskor használhatják (kivéve 8.b osztály).

A szünetekben a következő kijáratokon lehet az udvarra menni:

  • Nagyudvari kijárat: felső tagozat osztályai, 2. évfolyam, 3. évfolyam, 4.b
  • Kisudvari kijárat: alsó tagozat: 1.a.b.c, 4.a

6. Tízórai

A tízórai fogyasztásához az eddigi textil szalvéta helyett papírszalvétát kell használni.

7. Büfé

Alsó tagozatos diákok csak a reggeli érkezéskor vásárolhatnak a büfében. Esetleges sorban állás esetén a másfél méteres távolságot tartani kell.

8. Menza

Ebéd után a menzás tanulók nem tartózkodhatnak az iskola területén (az udvaron sem), rögtön haza kell indulniuk.

Az alsós menzás tanulókat pedagógus kíséri ki a nagyudvarra és adja át a hozzátartozónak, mivel a várakozó helyiségben és a portán nem ültethetünk le tanulót. Ennek körülbelüli időpontját minden szülő időben meg fogja kapni.

9. Napközi

Napközi ideje alatt a szakkörre, zeneiskolába, vagy egyéb okból 16.00 óra előtt rendszeresen távozó tanulókat pedagógus kíséri a nagyudvarra és adja át a hozzátartozónak. Ezeket az időpontokat kérjük pontosan, írásban adják le a szülők a napközis nevelőknek.

A napközi végén, 16 órakor a napközis pedagógus kíséri ki a tanulókat és adja át a hozzátartozónak. A rendszeresen 16 órakor hazatávozó tanulókat szintén írásban jelezni kell a napközis nevelőnek.

10. Napközis ügyelet 16-17 óráig

Indokolt esetben az a tanuló maradhat ügyeletben, akinek hozzátartozói semmilyen körülmények között nem tudják megoldani a gyermek 16 órai hazavitelét. Aki az ügyeletet igényli, írásban kérjük leadni a napközis nevelőnek. Az ügyeletet igénylő tanulóknak, rossz idő esetén, a tantermi tartózkodás alatt a maszk viselése kötelező.

Ügyeleti időben 16 óra után először 16.30-kor, majd 17 órakor érkezhet a szülő a gyermekért, tehát ezt a két időpontot jelöljék meg hazaindulásként. Ezekben az időpontokban az ügyeletes pedagógus az udvarra kíséri és átadja a gyermeket a hozzátartozónak. Eső esetén sem léphet be a szülő az iskola épületébe.

11. Szülő által igazolható napok

A szülő által igazolható napok számát egy tanévben 3 napról 5 napra változtatjuk.

12COVID-19 tünetek

Ha a szülő otthon COVID-19 tüneteit, gyanúját észleli gyermekén /köhögés, fejfájás, fulladás, magas láz, orrfolyás, hányás, hasmenés /, nem hozhatja, küldheti iskolába. Az iskolát /osztályfőnököt/ és a gyermekorvost azonnal értesíteni köteles. Amennyiben a gyermeken az iskolában észleljük a COVID-19 tüneteit, azonnal értesítjük a szülőt, aki a legrövidebb időn belül köteles hazavinni gyermekét és a gyermekorvossal fölvenni a kapcsolatot. A gyermeket felnőtt felügyelete mellett az orvosi szobában különítjük el a hozzátartozó megérkezéséig. Az iskolavezetés értesíti az illetékes szerveket az esetről.

13. Fogadóóra

A fogadóórák a megszokottól eltérően működnek. A szülő telefonon vagy e-mailen kérhet időpontot az osztályfőnöktől, szaktanártól személyes találkozásra.

Monor, 2020.09.01. Iskolavezetés