Elveink, pedagógiánk

Elveink, pedagógiánk


Az oktatási intézmény értéket közvetít, értéket ad át és formál. Kifejleszt alapvető emberi képességeket, mint például: kitartás, szolidaritás, tisztesség, tolerancia, együttműködési képesség, empátia és felelősségvállalás, melyek alkalmassá teszik a gyermeket a majdani felnőtt életre, a közösségben betöltött szerepre. A közösséget ki kell alakítani, formálni, erősíteni.

Pedagógiai felfogásunkra jellemző: az oktatást és nevelést párhuzamosan folytatjuk, hiszen a gyermek egészséges értelmi és lelki képességekkel rendelkező személyiség.

Legfontosabb célkitűzésünk: hogy tanítványaink eredményesen tudjanak megküzdeni a jövőben rájuk váró kihívásokra.

A tantestület egésze egységes nevelési elvekkel, valódi hivatástudattal rendelkezik, munkája iránt elkötelezett, jól képzett.Igényük van szakmai és pedagógiai tudásuk folyamatos fejlesztésére. Mindenki igyekszik aktívan részt venni a nevelési és oktatási kérdések, problémák megoldásában. Sokan munkaköri kötelességeiken jóval túl is részt vállalnak a többlet feladatokból.

Fontos, hogy jellemezzen bennünket a sokrétű, magas színvonalú nevelés-oktatás, az ennek megfelelő környezet kialakítása, mely nem csupán a formális tanulás színhelye, a nyitottság, a sokféleség, az innováció iránti igény kultúrája.

Ugyanakkor tovább kell vinnünk azokat a hagyományokat, melyek eddig formálták intézményünk arculatát, ezzel biztosítva önazonosságunkat.

Az iskola sikere: tanulói sikerben nyilvánul meg, sajnos nem azonnal mérhető. Törekednünk kell új, hatékony tanulási modellek megismerésére és adaptálására saját helyi igényeinkhez és lehetőségeinkhez alakítva azokat. Minderre azért van szükség, mert a változó világ, a tudásalapú társadalom követelményei ezt kívánják. Alkalmazkodnunk kell a környezetből érkező igényekhez.

A témahetek szervezése, projektoktatási módszer, a használható tudás átadása, a differenciálás, az egyéni bánásmód és a személyre szabott oktatás, az egyéni fejlesztési tervek, a tehetségfejlesztés, a kooperatív oktatás, az adaptív oktatás és az autonóm tanulás, az IKT eszközök fokozott használata mind ezt a célt szolgálják. Fontos tehát az innováció iráni igény, a rugalmasság, természetesen az eddig jól bevált gyakorlataink és hagyományainkmegtartása és továbbadása mellett.