t

Az iskolai beiratkozás időpontjai:

2015. április 16. 8.00. - 19.00. (csütörtök)

2015. április 17. 8.00. - 18.00. (péntek)

A beiratkozáshoz szükséges:

-   A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

-       a gyermek születési anyakönyvi kivonata

-       óvodai szakvélemény vagy

-       nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

-       állandó bejelentett lakcím hiányában tartózkodási hely igazolása

-       nem magyar állampolgár esetén:

-       regisztrációs igazolás

-       tartózkodási kártya ( max. 5 éves érvényességi idővel)

-       állandó tartózkodási kártya ( 10 éve érvényességi idővel

-       nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

 A benyújtott jelentkezést az intézmény vezetője érdemben köteles elbírálni és döntését a szülővel írásban közölni. Az intézmény vezetőjének határozatban foglalt döntése ellen a szülő jogorvoslattal élhet. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)-(3) bekezdése alapján a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott intézmények esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg illetékes Tankerületi Igazgatójához kell benyújtani.


A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

Felvételi körzet a 2015/2016. tanévben:

Ady E.u. (vasút Virág u. közötti része)

Jósika u. (Irányi u.-Móricz
Zs.u. között)

Pilisi út

Babits Mihály u.

Kassai u.

Pozsonyi u.

Bánffy Dezső u. 27-41. páratlan oldal

Katona József u.(vasút-
Irányi u. között)

Rákosi Jenő u.

Bánffy Dezső u.30-56.
páros oldal

Kiss Ernő u.

Simon István u.

Baross Gábor u.

Kistói u.(vasút-Virág u.között)

Somogyi Béla u.

Bem József u. (Irányi u. –
vasút között)

Klapka György u.

Stromfeld Aurél u.

Czuczor Gergely u.

Kölcsey u.

Széchenyi István u.

Damjanich János u.

Krúdy Gyula u.

Szilágyi Dezső u. (Irányi u.- vasút között)

Esze Tamás u.

Lőcsei u.

Tompa Mihály u. (Irányi u. – Móricz Zsigmond u. között)

Fiumei u.

Mártírok u.

Virág u.

Gera kert

Mátyás kir. (Móricz Zs.u. –Virág u.között)

Wesselényi Miklós u.

Hunyadi János u.

Móricz Zsigmond u.

Zrínyi Miklós u.

Iglói u.

Németh Ágoston u.

 

Irányi u.

Nyitrai u.

 

Jókai u.

Petőfi Sándor u. (Széchenyi István u. – Virág u. között)

 

 

 

 

 

Iskolánk 3 csapattal részt vett a Nemzetőr Általános Iskola által

szervezett Monori Pincefalu Gyermekszemmel programsorozat

keretien belül a Strázsa-hegy bejárásában.

 

Ugrás a tetejére